Mälar Sprinkler AB utför sprinklerinstallationer i Umami Park

Mälar Sprinkler har erhållit förtroendet att, som totalentreprenör, utföra samtliga sprinklerinstallationer i samband med ombyggnaden av Kv Freden, Etapp 1. Kvarteret är en central del av Sundbybergs nya stadsdel Umami Park.

Umami-Park

  • Vi är mycket tacksamma över förtroendet där vårt uppdrag omfattar såväl projektering som installation av sprinkleranläggningen i kvarterets sockelvåningar plan 1-5, säger Sigge Forsblom, VD, Mälar Sprinkler AB.
  • Projekteringsarbetet har inletts och under hösten 2019 beräknas installationsarbetet starta. Projektet kommer att pågå till 2022. Uppdragsgivare är Bygg R1.

 

Mälar Sprinkler är av SBSC certifierad anläggarfirma med säte i Kista utanför Stockholm. Bolaget har varit en ledande aktör inom preventivt brandskydd sedan 2002 och ingår sedan 2017 i Sandbäcken-koncernen.

För mer information kontakta

Sigge Forsblom, VD

Mälar Sprinkler AB

e-post: sigge.forsblom@malarsprinkler.se
Telefon: 070-723 00 03

Kommande SBF 120:8

Under året 2016 beräknas nya utgåvan av SBF 120 anlända. Den kommer få numreringen SBF 120:8.
Med det nya regelverket tacklar man punkter som till exempel:

  • CMSA och ESFR-sprinkler
  • Galvaniserade stålrör
  • Sprinklerskydd för kabelstegar
  • Flexibla slangar

Mer angående det nya regelverket kan ni hitta på www.brandskyddsforeningen.se

Mälar Sprinkler AB ny hemsida

Företagets mål med det nya digitala ansiktet utåt är förhoppningar om att enklare kunna förmedla den information som besökare kan tänkas söka. Stor fokus har lagts på att göra sidan så användarvänlig och lättnavigerad som möjligt. Detta utan att förlora känslan av kvalitet och effektivitet.

Hemsidan är ett resultat av ett samarbete och ett omfattande arbete utfört av Silverback media.

http://www.silverbackmedia.se/

Sprinklerstatistiken för 2015

_DSC3983

De senaste uppgifterna för statistiken på totalt installerade sprinklerhuvuden har sammanställts. Den visar på en ökning från 2014 med 2%. Största ökningen av totalt installerade sprinkler ser man i installationen av boendesprinklerhuvuden vilket har ökat med hela 23,3% från 2014.

Detta visar på att arbetet och målen mot ett brandsäkrare Sverige fortsätter.

http://sprinklerframjandet.se/