Mälar Sprinkler AB utför sprinklerinstallationer i Umami Park

Mälar Sprinkler har erhållit förtroendet att, som totalentreprenör, utföra samtliga sprinklerinstallationer i samband med ombyggnaden av Kv Freden, Etapp 1. Kvarteret är en central del av Sundbybergs nya stadsdel Umami Park.

Umami-Park

  • Vi är mycket tacksamma över förtroendet där vårt uppdrag omfattar såväl projektering som installation av sprinkleranläggningen i kvarterets sockelvåningar plan 1-5, säger Sigge Forsblom, VD, Mälar Sprinkler AB.
  • Projekteringsarbetet har inletts och under hösten 2019 beräknas installationsarbetet starta. Projektet kommer att pågå till 2022. Uppdragsgivare är Bygg R1.

 

Mälar Sprinkler är av SBSC certifierad anläggarfirma med säte i Kista utanför Stockholm. Bolaget har varit en ledande aktör inom preventivt brandskydd sedan 2002 och ingår sedan 2017 i Sandbäcken-koncernen.

För mer information kontakta

Sigge Forsblom, VD

Mälar Sprinkler AB

e-post: sigge.forsblom@malarsprinkler.se
Telefon: 070-723 00 03

Kommentera