Installation & Service
av 
vattensprinkler

 

Akut sprinklerhjälp

Ring 08-445 20 49

Mälar Sprinkler är av SBSC certifierad anläggarfirma vattensprinkler. Detta innebär att vi har rättigheter att projektera och installera vattensprinkleranläggningar samt att vi har dokumenterade resurser och kvalificerad personal att utföra alla typer av sprinkleranläggningar.

Entreprenad

Entreprenadavdelningen utför och levererar installation och montage för mindre och  större projekt, i rätt tid med rätt kvalitet.

MER INFO »

Service & Serviceavtal

Med en serviceorganisation som är både flexibel och mobil hittar vi den bästa lösningen anpassad efter er.

MER INFO »

Projektering

Konstruktionsavdelningen levererar och utför säkra, kostnadseffektiva konstruktioner anpassade efter branschens normer och krav.

MER INFO »

TRYGGHET - AUKTORISERAT / CERTIFIERAT VS- OCH SPRINKLERFÖRETAG

Kontakta oss

Post- och besöksadress
Adress: Strömögatan 7, 164 40 Kista
Telefon växel: 08-445 20 40 
Telefon akut sprinklerhjälp: 08-445 20 49
E-post: info@malarsprinkler.se

© Mälar Sprinkler AB        Om cookies  |  Sitemap