Helhetsleverantör
inom
sprinkler

HEM / TJÄNSTER

Akut sprinklerhjälp

Ring 08-445 20 49

Våra medarbetares kompetens och erfarenhet inom sprinklersystem och förebyggande brandskydd tryggar långsiktiga lösningar från idé, planering och konstruktion till installation, drift, underhåll och service.

Sprinklerprojektering och konstruktion

Tjänster inom sprinklerprojektering utgör en central del i vårt utbud av erbjudanden. Vi är en komplett leverantör som erbjuder utredningar och inventeringar, kvalitetssäkrade handlingar och ritningar samt övriga kundunik dokumentation som alla uppfyller branschens högt ställda krav.

LÄS MER »

Installation och entreprenader

Vi utför alla typer av sprinklerläggningar i alla miljöer. Vi tar ett totalansvar för teknisk lösning, planering, inköp och montage.

Installation utförs enligt entreprenadspecifika villkor och generella krav som ställs på en certifierad anläggarfirma för vattensprinkler ( www.sbsc.se).

LÄS MER »

Avhjälpande av akuta fel, service och underhåll

Ett sprinklersystem räddar liv och egendom och med rätt underhåll behåller systemet sin funktion över tid. Som ägare av sprinklersystemet ansvarar du för att systemet underhålls och anpassas efter förändringar i lokaler och verksamhet.

Vi har lång erfarenhet av avhjälpande service och underhåll av sprinklersystem. Med en flexibel och mobil serviceorganisation kan vi erbjuda anpassade lösningar och serviceavtal för alla typer av fastigheter och anläggningar.

LÄS MER »

Piranha

Mälar Sprinkler AB har certifierats av Johnson Control för service, underhåll, installation och konstruktion av Ansul, Piranha släcksystem för kök.

Piranha är en hybrid lösning för släckning inom köksdelar som fritös och stekbord. Där den initiala bekämpningen utförs av ett speciellt släckmedel som sedan följs av vatten för att kyla ner ytan.

Mälar Sprinkler AB har som certifierat företag tillstånd till distribution av Piranha släcksystem.

Se video »

LÄS MER »

Utbildning av anläggningsskötare

Vi erbjuder grundläggande utbildning i sprinklerteknik och underhåll av vattensprinkleranläggningar.

Efter utbildningen ska anläggningsskötaren kunna hantera sprinkleranläggningen på ett kvalificerat sätt som uppfyller de krav som ställs.

LÄS MER »

Goda råd

Det handlar om driftsäkra och kostnadseffektiva sprinklersystem som räddar liv och egendom.

Vi är experter som hjälper till med rådgivning, planering och konstruktion av nya sprinklersystem eller för ombyggnation av befintliga installationer.

LÄS MER »

Livetap®

Livetap ® är ett unikt och innovativt arbetssätt att göra förändringar i ett sprinklersystem som är driftsatt.

Ingen dränering krävs, vilket gör Livetap ® till det enklaste, snabbaste och det mest kostnadseffektiva sättet att göra förändringar, samtidigt som det följer alla relevanta sprinklerregler och förordningar.

Med Livetap ® konceptet som ett verktyg innebär det att brandskyddet kan upprätthållas hela tiden, även när servicearbeten och modifieringar/förändringar av befintligt sprinklersystem pågår.

Följaktligen finns det ingen anledning att låta Räddningstjänsten eller annan part stänga byggnaden medan arbetet pågår.

LÄS MER »

Inspektion Sprinklerbassäng

Mälar Sprinkler erbjuder möjligheten att inspektera och kontrollera skick på er sprinklerbassäng.  Detta utförs med hjälp av en fjärrstyrd obemannad undervattens-ubåt ”ROV”.  Vi erbjuder er möjligheten att behålla anläggningen fullt driftsatt under hela inspektionsförloppet. 

Några av de fördelar ni som anläggningsägare kommer ta del av är:  

  • Fullgott skydd från sprinkleranläggningen under hela inspektionen.
    OBS! Det vill säga anläggningen tas aldrig ur drift. 
  • Loggbok med utförligt protokoll med observerade brister och eventuella svagheter. Detta kommer med åtgärdsförslag på noterade risker.
  • Fullgod inspektion av bassäng i sin helhet med framtida möjligheter för jämförande (sprickor, rost och betong mm.). 
  • Ingen risk för punktering av ytskikt i bassäng med matta. 
  • Eliminerar risk för personskador och förolyckande i samband med dykinspektion 

Vid ett observerat åtgärdsbehov föreslår vi i samråd med kunden lösningar i en handlingsplan för att kunna återställa bassängen till felfritt skick.

LÄS MER »

TRYGGHET - AUKTORISERAT / CERTIFIERAT VS- OCH SPRINKLERFÖRETAG

Kontakta oss

Post- och besöksadress
Adress: Strömögatan 7, 164 40 Kista
Telefon växel: 08-445 20 40 
Telefon akut sprinklerhjälp: 08-445 20 49
E-post: info@malarsprinkler.se

© Mälar Sprinkler AB        Om cookies  |  Sitemap