HEM / OM OSS / Kvalitet och miljö

Akut sprinklerhjälp

Ring 08-445 20 49

Kvalitet och miljö

Mälar Sprinkler AB är av SBSC ceritiferad Anläggarfirma Vattensprinkler enligt SBF1020. Det innebär att företaget har rättigheter att projektera och installera vattensprinkleranläggningar. Vi har dokumenterade resurser och kvalificerad personal att utföra alla typer av anläggningar.

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att leverera den produkt vår beställare har beställt.
Installationen ska utföras med minsta möjliga antal besiktningsanmärkningar utan att sänka kraven på kvalitet, säkerhet och miljö.

Miljöpolicy

Vi  tänker på och tar hänsyn till miljön i alla skeden av installationen. Detta innebär att vi där det är möjligt väljer material och metoder som är miljövänliga. Mälar Sprinklers medarbetare motiveras att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Arbetsmiljöpolicy

Mälar Sprinkler AB:s mål är att samtliga arbetsmoment ska utföras på ett miljövänligt sätt utan fysiska och psykiska risker.

Brandskyddspolicy

Mälar Sprinkler AB:s mål är att utföra samtliga sprinklerinstallationer enligt reglerna för Heta Arbeten så att brandtillbud undviks.

Inköp

Vi har dokumenterade rutiner och arbetsinstruktioner som säkerställer att inköpta produkter uppfyller ställda krav.
Underentreprenörer som vi anlitar kontrolleras för att vi ska kunna garantera att de har rätt kompetens. Pris, kvalitet och leveranssäkerheten ska vara rätt och leverantörens finansiella ställning och erfarenhet beaktas. F-skattsedel är ett krav.

TRYGGHET - AUKTORISERAT / CERTIFIERAT VS- OCH SPRINKLERFÖRETAG

Kontakta oss

Post- och besöksadress
Adress: Strömögatan 7, 164 40 Kista
Telefon växel: 08-445 20 40 
Telefon akut sprinklerhjälp: 08-445 20 49
E-post: info@malarsprinkler.se

© Mälar Sprinkler AB        Om cookies  |  Sitemap