Vi är SBSC certifierad anläggarfirma 
vattensprinkler

HEM / OM OSS

Akut sprinklerhjälp

Ring 08-445 20 49

Mälar Sprinkler är av SBSC certifierad anläggarfirma vattensprinkler. Detta innebär att vi har rättigheter att projektera och installera vattensprinkleranläggningar samt att vi har dokumenterade resurser och kvalificerad personal att utföra alla typer av sprinkleranläggningar.

Ledande aktör

Mälar Sprinkler har sitt huvudkontor i Kista utanför Stockholm. Bolaget har varit en ledande aktör inom preventivt brandskydd sedan 2002 och har i dag cirka 50 medarbetare inom konstruktion, installation, service och underhåll.

Mälar Sprinkler har ett dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem. Systemen beskriver hur vi säkerställer att de installationer vi utför uppfyller specificerade krav.

Mälar Sprinkler tar hänsyn till miljön i alla delar av vår verksamhet.

Vi utför alla typer av sprinkleranläggningar i alla typer av miljöer. Även med andra regelverk än det svenska SBF 120 med europastandarden SS-EN 12845.

Mälar Sprinkler AB
- en del av Sandbäcken-koncernen

Sedan 2017 är vi på Mälar Sprinkler en del av Sandbäcken-koncernen.  

Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer av innovativa och funktionella VS-, sprinkler- och brandskyddsanläggningar. 

Inom koncernen ingår drygt 26 olika bolag specialiserade inom VS, komfortkyla, fjärrvärme, styr & regler, medicinska gaser, vattendimma, gassläck, brandlarm, vattensprinkler m.m.

Sandbäckens erbjudande är heltäckande från rådgivning och projektering till installation av en komplett anläggning med tillhörande serviceavtal. 

Sandbäcken-koncernen omsätter cirka 1,4 Mdr och sysselsätter tillsammans cirka 800 medarbetare.

Läs mer om Sandbäckens på sandbackens.se.

Vi har mångårig erfarenhet av sprinkler 

Vi kan erbjuda er:

  • Projektering
  • Rådgivning
  • Generalentreprenader
  • Totalentreprenader
  • Service
  • Serviceavtal
  • Utbildning av anläggningsskötare

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER »

TRYGGHET - AUKTORISERAT / CERTIFIERAT VS- OCH SPRINKLERFÖRETAG

Kontakta oss

Post- och besöksadress
Adress: Strömögatan 7, 164 40 Kista
Telefon växel: 08-445 20 40 
Telefon akut sprinklerhjälp: 08-445 20 49
E-post: info@malarsprinkler.se

© Mälar Sprinkler AB        Om cookies  |  Sitemap