HEM / TJÄNSTER / Produkter

Akut sprinklerhjälp

Ring 08-445 20 49

Produkter

Livetap®

Livetap® är ett unikt och innovativt arbetssätt att göra förändringar i ett sprinklersystem som är driftsatt.

Ingen dränering krävs, vilket gör Livetap® till det enklaste, snabbaste och det mest kostnadseffektiva sättet att göra förändringar, samtidigt som det följer alla relevanta sprinklerregler och förordningar.

Med Livetap® konceptet som ett verktyg innebär det att brandskyddet kan upprätthållas hela tiden, även när servicearbeten och modifieringar/förändringar av befintligt sprinklersystem pågår.

Följaktligen finns det ingen anledning att låta Räddningstjänsten eller annan part stänga byggnaden medan arbetet pågår.

Piranha

Mälar Sprinkler AB har certifierats av Johnson Control för service, underhåll, installation och konstruktion av Ansul, Piranha släcksystem för kök.

Piranha är en hybrid lösning för släckning inom köksdelar som fritös och stekbord. Där den initiala bekämpningen utförs av ett speciellt släckmedel som sedan följs av vatten för att kyla ner ytan. 

Mälar Sprinkler AB har som certifierat företag tillstånd till distribution av Piranha släcksystem. 

Inspektion Sprinklerbassäng

Mälar Sprinkler erbjuder möjligheten att inspektera och kontrollera skick på er sprinklerbassäng. 

Detta utförs med hjälp av en fjärrstyrd obemannad undervattens-ubåt ”ROV”.  Vi erbjuder er möjligheten att behålla anläggningen fullt driftsatt under hela inspektionsförloppet. Några av de fördelar ni som anläggningsägare kommer ta del av är: 

  • Fullgott skydd från sprinkleranläggningen under hela inspektionen. OBS! Det vill säga anläggningen tas aldrig ur drift. 
  • Loggbok med utförligt protokoll med observerade brister och eventuella svagheter. Detta kommer med åtgärdsförslag på noterade risker.
  • Fullgod inspektion av bassäng i sin helhet med framtida möjligheter för jämförande. (Sprickor, Rost och betong mm.) 
  • Ingen risk för punktering av ytskickt i bassäng med matta. 
  • Eliminerar risk för personskador och förolycklande i samband med dykinspektion 

Vid ett observerat åtgärdsbehov av föreslår vi i samråd och lösningar i en handlingsplan för att kunna återställa er bassäng till felfritt skick.

TRYGGHET - AUKTORISERAT / CERTIFIERAT VS- OCH SPRINKLERFÖRETAG

Kontakta oss

Post- och besöksadress
Adress: Strömögatan 7, 164 40 Kista
Telefon växel: 08-445 20 40 
Telefon akut sprinklerhjälp: 08-445 20 49
E-post: info@malarsprinkler.se

© Mälar Sprinkler AB        Om cookies  |  Sitemap