HEM / TJÄNSTER / Projektering

Akut sprinklerhjälp

Ring 08-445 20 49

Sprinklerprojektering och konstruktion

Mälar Sprinkler är en komplett leverantör inom sprinklerprojektering och konstruktion. Våra tjänster omfattar kundunika utredningar och inventeringar, kvalitetssäkrade handlingar och ritningar samt övrig kundunik dokumentation som alla uppfyller branschens högt ställda krav.

Utredning och inventering

Vi på Mälar Sprinkler hjälper våra kunder med utredningar av olika projekt. I tidigt skede tar vi fram en önskad och kvalitetssäkrad produkt för såväl stora som små projekt.

Som kund kan du alltid känna dig trygg med att vårt arbete uppfyller branschens högt ställda krav avseende fastslagande av regelverk, riskklasser, vattenkälla, pumpar och tillåten lagring.

Vi erbjuder även möjligheten till platsinventering av befintliga system. Vi mäter upp och levererar relationshandlingar på systemet i sin helhet.

Vi erbjuder även översättning och uppdatering av gamla upprättade handlingar till dagens digitala modeller.

Ritningar, beskrivningar och övriga dokumentation

Mälar Sprinkler har genom flerårigt arbete med att upprätta godkända och regelriktiga sprinklerhandlingar kunskapen att hjälpa till att ta fram:

  • Programhandlingar 
  • Systemhandlingar 
  • Bygghandlingar 
  • Relationshandlingar för totalentreprenader 
  • Förfrågningsunderlag

Vi erbjuder även granskning av upprättade sprinklerhandlingar i enlighet med SBF120 som oberoende tredje part för er som beställare. 

Med vår kompetens och erfarenhet inom sprinklerprojekteringen, bygger vi säkra och kostnadseffektiva sprinklersystem med tekniska lösningar och material som optimerar såväl installations- som underhållskostnaderna. 

Vi arbetar med CAD 2D & 3D, BIM, hydrauliska beräkningar enl. SBF 1030, fullständiga handlingar och stöd till att hålla all dokumentation uppdaterad. Dessa hjälpmedel är viktiga verktyg som kommer att ge dig som kund och beställare en kvalitetssäkrad anläggning för dagen och framtiden.

TRYGGHET - AUKTORISERAT / CERTIFIERAT VS- OCH SPRINKLERFÖRETAG

Kontakta oss

Post- och besöksadress
Adress: Strömögatan 7, 164 40 Kista
Telefon växel: 08-445 20 40 
Telefon akut sprinklerhjälp: 08-445 20 49
E-post: info@malarsprinkler.se

© Mälar Sprinkler AB        Om cookies  |  Sitemap