Akut sprinklerhjälp

Ring 08-445 20 49

Sprinklerinstallationer

Mälar Sprinkler har erhållit förtroendet att, som totalentreprenör, utföra samtliga sprinklerinstallationer i samband med ombyggnaden av Kv Freden, Etapp 1. Kvarteret är en central del av Sundbybergs nya stadsdel Umami Park.

Vi är mycket tacksamma över förtroendet där vårt uppdrag omfattar såväl projektering som installation av sprinkleranläggningen i kvarterets sockelvåningar plan 1-5, säger Sigge Forsblom, VD, Mälar Sprinkler AB.

Projekteringsarbetet har inletts och under hösten 2019 beräknas installationsarbetet starta. Projektet kommer att pågå till 2022. Uppdragsgivare är Bygg R1.

Mälar Sprinkler är av SBSC certifierad anläggarfirma med säte i Kista utanför Stockholm. Bolaget har varit en ledande aktör inom preventivt brandskydd sedan 2002 och ingår sedan 2017 i Sandbäcken-koncernen.

  

För mer information kontakta

Sigge Forsblom, VD
Mälar Sprinkler AB
E-post:  sigge.forsblom@malarsprinkler.se 
Telefon: 070-723 00 03

TRYGGHET - AUKTORISERAT / CERTIFIERAT VS- OCH SPRINKLERFÖRETAG

Kontakta oss

Post- och besöksadress
Adress: Strömögatan 7, 164 40 Kista
Telefon växel: 08-445 20 40 
Telefon akut sprinklerhjälp: 08-445 20 49
E-post: info@malarsprinkler.se

© Mälar Sprinkler AB        Om cookies  |  Sitemap